top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM FRIDAY 21/04

♦️PRESIDENT TRUMP: ‘IN MANY WAYS, WE’RE NO LONGER A DEMOCRACY’

TT.TRUMP: 'THEO NHIỀU CÁCH, CHÚNG TA KHÔNG CÒN LÀ MỘT NỀN DÂN CHỦ'

https://www.rsbnetwork.com/news/trump-in-many-ways-were-no-longer-a-democracy/

♦️PRESIDENT TRUMP HOSTS FLORIDA AMERICA FIRST DELEGATION OF REPS WHO HAVE ENDORSED HIM

TT.TRUMP TỔ CHỨC BUỔI TIỆC CHO ĐOÀN DÂN BIỂU MỸ ĐẦU TIÊN TẠI FLORIDA ĐÃ TÁN THÀNH NGÀI

https://www.rsbnetwork.com/news/trump-hosts-florida-america-first-delegation-of-reps-who-have-endorsed-him/

♦️Survey: Most Republicans Believe Trump Will Win GOP Nomination

Khảo sát: Hầu hết các đảng viên Cộng hòa tin rằng TT.Trump sẽ giành được sự đề cử của Đảng Cộng Hoà

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/21/survey-most-republicans-believe-trump-will-win-gop-nomination/

♦️McCarthy: China’s Economy Is the Only One Growing Under Biden

McCarthy: Nền kinh tế Trung Cộng là nền kinh tế duy nhất phát triển dưới thời Biden

https://www.breitbart.com/clips/2023/04/21/mccarthy-chinas-economy-is-the-only-one-growing-under-biden/

♦️Comer: Afghanistan IG Saying He’s Stonewalled and Doesn’t Know Where any Money Went Shows We ‘Probably’ Are Funding the Taliban

Dân biểu Comer: Tổng thanh tra đặc biệt về tái thiết Afghanistan nói rằng ông ta bị ném đá và không biết tiền đã đi đâu cho thấy chúng ta 'có lẽ' đang tài trợ cho Taliban

https://www.breitbart.com/clips/2023/04/19/comer-afghanistan-ig-saying-hes-stonewalled-and-doesnt-know-where-any-money-went-shows-we-probably-are-funding-the-taliban/

♦️US forces deploy to Djibouti as Pentagon eyes Sudan embassy evacuation

Các lực lượng Hoa Kỳ khai triển tới Djibouti khi Ngũ Giác Đài để mắt đến việc di tản đại sứ quán Sudan

https://www.foxnews.com/world/us-forces-deploy-djibouti-pentagon-eyes-sudan-embassy-evacuation

♦️Italy Eyes Taiwan Chip Deals Ahead of Decision on China Pact

Ý nhắm đến các thỏa thuận chip Đài Loan trước quyết định về Hiệp ước Trung Cộng

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-19/italy-eyes-taiwan-chip-deals-ahead-of-decision-on-china-pact#xj4y7vzkg

♦️Three German airports empty as transport strikes begin

Ba sân bay của Đức trống rỗng khi các cuộc đình công giao thông bắt đầu

https://www.reuters.com/world/europe/100000-set-face-disruptions-security-staff-strike-german-airports-2023-04-19/

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page