top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM MONDAY 12/06

♦️President Trump: I Will Appoint a Real Special Prosecutor to Go After ‘Biden Crime Family’

TT.Trump: Tôi sẽ chỉ định một Công tố viên đặc biệt thực sự để điều tra ‘Gia đình tội phạm Biden’

https://www.breitbart.com/2024-election/2023/06/12/trump-i-will-appoint-a-real-special-prosecutor-to-go-after-biden-crime-family/

♦️Marjorie Taylor Greene Moves to Defund the Special Counsel Against Trump

Marjorie Taylor Greene tiến đến việc cắt tài trợ đối với biện lý đặc biệt chống lại TT.Trump

https://www.breitbart.com/politics/2023/06/12/marjorie-taylor-greene-moves-defund-special-counsel-against-trump/

♦️Exclusive: Jordan, Turner Threaten to Subpoena Blinken over Role in Letter Undermining Hunter Biden Story

Độc quyền: Jordan, Turner Đe dọa trát đòi hầu tòa Blinken về vai trò trong bức thư phá hoại câu chuyện của Hunter Biden

https://www.breitbart.com/politics/2023/06/12/exclusive-jordan-turner-threaten-to-subpoena-blinken-over-role-in-letter-undermining-hunter-biden-story/

♦️White House reschedules Biden meeting with NATO chief

Toà bạch ốc dời lịch cuộc họp của Biden với người đứng đầu NATO

https://www.reuters.com/world/white-house-reschedules-biden-meeting-with-nato-chief-2023-06-12/

♦️White House: US shared concerns with Cuba about hosting China spy base

Toà bạch ốc : Mỹ chia sẻ lo ngại với Cuba về việc đặt căn cứ gián điệp Trung Cộng

https://www.reuters.com/world/white-house-us-shared-concerns-with-cuba-about-hosting-china-spy-base-2023-06-12/

♦️US concerned North Korea plans to deliver more weapons to Russia

Mỹ lo ngại Bắc Hàn có kế hoạch cung cấp thêm vũ khí cho Nga

https://www.reuters.com/world/us-concerned-north-korea-planning-deliver-more-weapons-russia-2023-06-12/

♦️Ukraine says liberated three more settlements in southeast

Ukraine cho biết đã giải phóng thêm ba khu định cư ở đông nam

https://www.jpost.com/breaking-news/article-746068

♦️France to intensify arms delivery to help Ukraine counter-offensive -Macron

Pháp tăng cường cung cấp vũ khí giúp Ukraine phản công -Macron

https://www.reuters.com/world/europe/france-intensify-arms-delivery-help-ukraine-counter-offensive-macron-2023-06-12/

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page