top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM MONDAY 20/03

♦️New Chief Judge to Oversee Trump Grand Jury Investigations is ANOTHER Obama Appointee!

Chánh án mới giám sát các cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn liên quan đến TT.Trump là một người KHÁC do Obama bổ nhiệm!

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/new-chief-judge-to-oversee-trump-grand-jury-investigations-is-another-obama-appointee/

♦️Trump Attorney Tacopina: “Democrats are Booking on Hoping a New York City Jury Would Never Acquit Donald Trump” (VIDEO)

Luật sư TT.Trump Tacopina: “Các đảng viên Đảng Dân chủ đang đặt hy vọng vào bồi thẩm đoàn thành phố New York sẽ không bao giờ tha bổng Donald Trump” (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/trump-attorney-tacopina-democrats-are-booking-on-hoping-a-new-york-city-jury-would-never-acquit-donald-trump-video/

♦️DEVELOPING: UBS to Buy Credit Suisse For… $3.2 Billion

ĐANG PHÁT TRIỂN: UBS Mua Credit Suisse với giá… 3,2 tỷ USD

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/developing-ubs-to-buy-credit-suisse-for-3-2-billion/

♦️China, Cambodia hold first-ever joint maritime military exercises

Trung Cộng, Campuchia tập trận chung trên biển lần đầu tiên

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-cambodia-hold-first-ever-joint-maritime-military-exercises-2023-03-20/

♦️French govt narrowly survives no-confidence vote but faces more challenges

Chính phủ Pháp suýt vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nhưng đối mặt với nhiều thách thức hơn

https://www.reuters.com/world/europe/macrons-government-faces-moment-truth-over-pension-system-overhaul-2023-03-20/

♦️Finland declared happiest country for sixth time in a row

Phần Lan tuyên bố quốc gia hạnh phúc nhất lần thứ sáu liên tiếp

https://nypost.com/2023/03/20/finland-declared-happiest-country-for-sixth-time-in-a-row/

♦️North Korea: Latest missile simulated nuclear counterattack

Bắc Hàn : Phản công hạt nhân mô phỏng hỏa tiễn mới nhất

https://apnews.com/article/north-korea-kim-jong-un-nuclear-missile-8b92c652009c79751c33cbb49886e920


Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page