top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM THURSDAY 06/04

♦️Jim Jordan Subpoenas Former Manhattan DA Prosecutor and Hillary Clinton Lawyer Mark Pomerantz for Deposition

Jim Jordan Trát đòi hầu tòa Cựu Công tố viên Manhattan DA và cũng là Luật sư của Hillary Clinton, ông Mark Pomerantz để lấy lời khai

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/jim-jordan-subpoenas-former-manhattan-da-prosecutor-and-hillary-clinton-lawyer-mark-pomerantz-for-deposition/

♦️Tennessee Republicans expel two of three Democratic lawmakers who protested on House floor

Đảng Cộng hòa Tennessee trục xuất hai trong số ba nhà lập pháp Dân chủ đã phản đối trên sàn Hạ viện

https://www.washingtonexaminer.com/news/tennessee-house-votes-expel-democratic-state-lawmakers-gun-control-protest

♦️Biden admin review of Afghanistan withdrawal repeatedly blames Trump

Chính quyền Biden xem xét việc rút quân ở Afghanistan liên tục đổ lỗi cho TT.Trump

https://www.foxnews.com/politics/biden-admin-review-of-afghanistan-withdrawal-repeatedly-blames-trump?utm_campaign=later-linkinbio-foxnews&utm_content=later-34273432&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio

♦️President Trump “These Morons in the White House, who are systematically destroying our Country, headed up by the biggest Moron of them all, Hopeless Joe Biden”

TT.TRUMP :”Những kẻ ngu ngốc trong Toà bạch ốc, những kẻ đang phá hủy đất nước của chúng ta một cách có hệ thống, đứng đầu là kẻ ngu ngốc lớn nhất trong số chúng, Joe Biden tuyệt vọng”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/110153828375297078

♦️FEC Commissioner On Trump-Stormy Daniels Case: “Not A Campaign Finance Violation…Not A Reporting Violation Of Any Kind”

Nhân viên Ủy ban bầu cử liên bang FEC về trường hợp Trump-Stormy Daniels: “Không phải là vi phạm tài chính chiến dịch…Không phải là vi phạm báo cáo dưới bất kỳ hình thức nào”

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/fec-commissioner-on-trump-stormy-daniels-case-not-a-campaign-finance-violation-not-a-reporting-violation-of-any-kind/

♦️SHOWDOWN: Alvin Bragg Slams Jim Jordan Over Subpoena For Ex-Prosecutor and Hillary Clinton Lawyer Mark Pomerantz

Alvin Bragg chỉ trích Jim Jordan về trát đòi hầu tòa cho cựu công tố viên và cũng là luật sư của Hillary Clinton, Mark Pomerantz

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/showdown-alvin-bragg-slams-jim-jordan-over-subpoena-for-ex-prosecutor-and-hillary-clinton-lawyer-mark-pomerantz/


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page