top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM TUESDAY 04/04

♦️Trump’s Maximum Sentence Could Be 136 Years, If Convicted

Bản án tối đa của TT.Trump có thể là 136 năm, nếu bị kết án

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/04/trumps-maximum-sentence-could-be-136-years-if-convicted/

♦️JUST IN: Federal Appeals Court Awards Trump Additional $122,000 in Attorney Fees From Stormy Daniels – On Same Day Trump Arraigned on Stormy Daniels Charges

Phán quyết của Tòa phúc thẩm Liên bang Bổ sung thêm 122.000 đô phí luật sư Stormy Daniels phải trả cho TT.Trump- tin đưa ra cùng ngày, TT.Trump bị buộc tội về các cáo buộc của Stormy Daniels

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/just-in-federal-appeals-court-awards-trump-additional-122000-in-attorney-fees-from-stormy-daniels/

♦️President Trump”Alvin Bragg shut down New York City, brought in 38,000 NYPD officers, and will spend an estimated $200,000,000 of NYC funds”

TT.Trump “Alvin Bragg đóng cửa Thành phố New York, đưa 38.000 sĩ quan cảnh sát New York vào và sẽ chi khoảng 200.000.000 đô Mỹ trong quỹ NYC”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/110142657146367882

♦️Report: Alvin Bragg Wants Trump Trial in January 2024, During Republican Primary

Báo cáo: Alvin Bragg muốn Phiên tòa xét xử TT.Trump vào tháng 1 năm 2024, trong thời gian bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/04/report-alvin-bragg-wants-trump-trial-in-january-2024-during-republican-presidential-primary/

♦️Judge Threatens Trump With Gag Order if He ‘Continues Inciting Violence’

Thẩm phán đe dọa TT.Trump bằng lệnh giữ im lặng nếu ngài 'tiếp tục kích động bạo lực' trên mạng xã hội

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/judge-threatens-trump-with-gag-order-if-he-continues-inciting-violence/

♦️Soros-Funded Alvin Bragg Admits He Has No Case: Charges Trump for “Catch and Kill Scheme” Also Called Signing a Non-Disclosure Agreement

Alvin Bragg được tài trợ bởi Soros thừa nhận rằng ông ta không có vụ án nào: cáo buộc tội TT.Trump về “kế hoạch bắt và giết” cũng được gọi là ký một thỏa thuận không tiết lộ

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/soros-funded-alvin-bragg-admits-he-has-no-case-charges-trump-for-catch-and-kill-scheme-also-called-signing-an-non-disclosure-agreement/

♦️ Trump Campaign: $10 Million Raised Since Indictment

Chiến dịch tranh cử của TT.Trump: Đã huy động được 10 triệu đô kể từ khi có bản cáo trạng

https://www.newsmax.com/amp/us/campaign-donations-donald-trump/2023/04/04/id/1115052/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page