top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM TUESDAY 07/03

♦️Kamala Harris: Conservatives Are “Bad” (Video)

Kamala Harris: Những người bảo thủ là “xấu xa” (Video)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/kamala-harris-conservatives-are-bad-video/

♦️US Instagram influencer admits to $1m COVID relief fraud

Người có ảnh hưởng trên Instagram của Hoa Kỳ thừa nhận gian lận cứu trợ cúm Vũ Hán trị giá 1 triệu đô

https://www.aljazeera.com/news/2023/3/6/us-instagram-influencer-admits-to-1m-covid-relief-fraud

♦️Pentagon Sees Giant Cargo Cranes as Possible Chinese Spying Tools

Ngũ Giác Đài coi cần cẩu chở hàng khổng lồ có thể là công cụ gián điệp của Trung Cộng

https://www.wsj.com/articles/pentagon-sees-giant-cargo-cranes-as-possible-chinese-spying-tools-887c4ade

♦️China's Xi blames US for 'containment and suppression' amid tensions

Tập của Trung Cộng đổ lỗi cho Hoa Kỳ về 'ngăn chặn và đàn áp' trong bối cảnh căng thẳng

https://abcnews.go.com/International/chinas-xi-blames-us-containment-suppression-amid-tensions/story?id=97676556

♦️Ukraine ‘Invites’ US Defense Firms To Test Their Weapons In Active Conflict Zone; Says Must Resist Russian EW Attacks

Ukraine 'Mời' các công ty quốc phòng Hoa Kỳ thử vũ khí của họ trong khu vực xung đột; Nói phải chống lại các cuộc tấn công EW của Nga

https://eurasiantimes.com/ukraine-invites-us-defense-firms-to-test-their-weapon-systems/

♦️UK PM Sunak vows to deport all illegal immigrants: ‘You will not be able to stay’

Thủ tướng Anh Sunak thề sẽ trục xuất tất cả những người nhập cư bất hợp pháp: 'Bạn sẽ không thể ở lại'

https://www.foxnews.com/world/uk-pm-sunak-vows-deport-all-illegal-immigrants-you-will-not-stay

♦️France pension protests: Fuel deliveries blocked by strikers

Các cuộc biểu tình về lương hưu ở Pháp: Việc cung cấp nhiên liệu bị chặn bởi những người đình công

https://www.bbc.com/news/world-europe-64870836

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page