top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM TUESDAY 11/04

♦️Manhattan DA Bragg Sues Jim Jordan over Trump Indictment Probe, Claims ‘Abuse’ of Congressional Power

Chánh biện lý quận Bragg kiện Dân biểu Jim Jordan về Bản cáo trạng của TT.Trump, tuyên bố 'Lạm dụng' quyền lực của Quốc hội

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/11/manhattan-da-bragg-sues-jim-jordan-over-trump-indictment-probe-claims-abuse-of-power/

♦️Exclusive: Rep. Russell Fry Introduces ‘No More Political Prosecutions’ Bill After Trump Indictment

Độc quyền: Dân biểu Russell Fry giới thiệu Dự luật 'Không truy tố chính trị nữa' sau bản cáo trạng của TT.Trump

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/11/exclusive-rep-russell-fry-introduces-no-more-political-prosecutions-bill-after-trump-indictment/

♦️Feinstein’s Prolonged Absence From Senate Holding Up Biden Judicial Confirmations

Sự vắng mặt kéo dài của thượng nghị sĩ CSDC Feinstein tại Thượng viện giữ lại các xác nhận cho chức vụ tư pháp của Biden

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/feinsteins-prolonged-absence-from-senate-holding-up-biden-judicial-confirmations/

♦️Valerie Biden Owens and Hunter Biden Board Flight to Ireland with Joe Biden

Valerie Biden Owens và Hunter Biden Lên chuyến bay tới Ireland cùng Joe Biden

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/11/valerie-biden-owens-and-hunter-biden-board-flight-to-ireland-with-joe-biden/

♦️Belarus leader says he wants guarantees that Russia will defend his country if it is attacked

Nhà lãnh đạo Belarus nói rằng ông muốn được bảo đảm rằng Nga sẽ bảo vệ đất nước của ông nếu bị tấn công

https://www.reuters.com/world/europe/belarus-leader-says-he-wants-guarantees-that-russia-will-defend-his-country-if-2023-04-10/

♦️South Korea Says Some Alleged U.S. Intel Leaks ‘Were Forged,’ But Won’t Say Which Ones

Nam Hàn cho biết một tiết lộ thông tin tình báo của Hoa Kỳ bị cáo buộc là 'bị giả mạo', nhưng sẽ không nói là tài liệu nào

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/11/south-korea-says-some-alleged-u-s-intel-leaks-were-forged-but-wont-say-which-ones/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page