top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM WEDNESDAY 05/04

♦️Here We Go Again: U.S. Intelligence Watching for Russia, China ‘Interference’ After Trump Indictment

Lại tới nữa : Tình báo Hoa Kỳ theo dõi sự can thiệp của Nga, Trung Cộng sau bản cáo trạng của TT.Trump

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/05/here-we-go-again-u-s-intelligence-watching-for-russia-china-interference-after-trump-indictment/

♦️President Trump Calls on Congress to Defund the DOJ and FBI After Constant Illegal and Unconstitutional Attacks on the President, His Supporters and Associates

Tổng thống Trump kêu gọi Quốc hội cắt giảm ngân sách Bộ tư pháp và FBI sau các cuộc tấn công bất hợp pháp và vi hiến liên tục vào Tổng thống, những người ủng hộ và cộng sự của ngài

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/president-trump-calls-on-congress-to-defund-the-doj-and-fbi-after-constant-illegal-and-unconstitutional-attacks-on-the-president-and-his-supporters-and-associates/

♦️North Carolina Lawmaker Switches Parties to Give GOP Veto-Proof Majority in Legislature – Reveals the Final Straw that Caused Her to Ditch the Democrats (VIDEO)

Nhà lập pháp Bắc Carolina thay đổi đảng để trao đa số quyền phủ quyết của Đảng cộng hoà trong cơ quan lập pháp - Tiết lộ lý do cuối cùng khiến cô ấy từ bỏ Đảng Dân chủ (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/north-carolina-lawmaker-switches-parties-to-give-gop-veto-proof-majority-in-legislature-reveals-the-final-straw-that-caused-her-to-ditch-the-democrats-video/

♦️Mexico president opposes charges brought against Trump, calling them political

Tổng thống Mexico phản đối các cáo buộc chống lại TT.Trump, gọi chúng là chính trị

https://www.foxnews.com/politics/mexico-president-opposes-charges-brought-against-trump-calling-political

♦️China is trying to displace the U.S. Dollar as the NUMBER ONE CURRENCY throughout the World

Trung Cộng đang cố gắng thay thế đồng Đô la Mỹ để trở thành ĐỒNG TIỀN TỆ SỐ MỘT trên toàn thế giới

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/110148729691897677

♦️Kevin McCarthy Meets with Taiwanese President Tsai in California

Kevin McCarthy gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ở California

https://www.breitbart.com/asia/2023/04/05/kevin-mccarthy-meets-taiwanese-president-tsai-california/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page