top of page

🔵🔵🔵NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG CHIỀU/PM WEDNESDAY 29/03


♦️BREAKING: Manhattan DA Bragg’s Grand Jury Off for a Month on Vacation Without Any Garbage Indictments of President Trump

Đại bồi thẩm đoàn của Manhattan DA Bragg nghỉ phép trong một tháng mà không có bất kỳ cáo trạng rác rưởi nào đưa ra cho Tổng thống Trump♦️80% of the public think that former President Donald J. Trump is being treated very unfairly, for political reasons

80% công chúng cho rằng cựu Tổng thống Donald J. Trump đang bị đối xử rất bất công, vì lý do chính trị♦️President Trump “The new Fox Poll has just been released and, it’s bad news for Ron DeSanctimonious and his RINO Globalist Donors, probably because of his terrible Votes against Social Security and MediCare”

TT.Trump “Cuộc thăm dò ý kiến ​​mới của Fox vừa được phát hành và đó là tin xấu cho Ron DeSanctimonious và các Nhà tài trợ theo chủ nghĩa toàn cầu RINO của ông ấy, có lẽ vì việc ủng hộ khủng khiếp của ông ấy chống lại An sinh xã hội và MediCare”♦️The Return of ‘The Myth’: Bolsonaro to Fly Back to Brazil – Lula Fears Popular Protests – 10k Are Expected to Welcome Leader at the Airport

Sự trở lại của 'Huyền thoại': Bolsonaro bay trở lại Brazil - Lula lo sợ các cuộc biểu tình phổ biến - 10 ngàn người được cho là sẽ chào đón nhà lãnh đạo tại sân bay♦️Russia sets conditions for peace talks with Ukraine

Nga đặt điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine♦️King Charles visits Germany in first overseas trip as monarch

Vua Charles lll thăm Đức trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị quốc vương♦️US, allies concerned over Myanmar disbanding Suu Kyi party

Mỹ, đồng minh lo ngại Myanmar giải tán đảng Suu Kyi


https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-australia-concerned-over-myanmar-disbanding-suu-kyi-party-2023-03-29/

Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Commentaires


bottom of page