top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG FRIDAY 05/05

♦️PRESIDENT TRUMP “CROOKED JOE BIDEN WILL NOT ATTEND THE KING CHARLES’ CORONATION. THE UNITED KINGDOM IS NOT HAPPY. BIDEN WANTS TO SLEEP!”

TT.Trump “JOE BIDEN LƯƠNG LẸO SẼ KHÔNG THAM DỰ LỄ đăng quang của VUA CHARLES. VƯƠNG QUỐC ANH KHÔNG VUI. BIDEN MUỐN NGỦ!”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/110316587043953086

♦️White House Names Kamala Harris ‘AI Czar’ to Save Humanity from Artificial Intelligence

Toà bạch ốc phong Kamala Harris là 'Sa hoàng AI' để cứu nhân loại khỏi trí tuệ nhân tạo


https://www.thegatewaypundit.com/2023/05/white-house-named-kamala-harris-ai-czar-to-save-humanity-from-artificial-intelligence/

♦️President Trump “I have done everything right, except that I probably should not have returned documents until it was ALL settled. I had every right to have them, with the right, also, to Declassify”

TT.Trump “Tôi đã làm đúng mọi thứ, ngoại trừ việc có lẽ tôi không nên trả lại tài liệu cho đến khi TẤT CẢ được giải quyết. Tôi có mọi quyền để có chúng, đồng thời có quyền Giải mật”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/110316685931931215

♦️Jill Biden in UK to Represent President at Coronation for King Charles III

Jill Biden ở Vương quốc Anh để đại diện cho Tổng thống gian lận Biden tại Lễ đăng quang cho Vua Charles III

https://www.breitbart.com/europe/2023/05/05/jill-biden-in-uk-to-represent-president-at-coronation-for-king-charles-iii/

♦️Poll: Biden Voters Want President to Debate Other Democrat Candidates

Thăm dò ý kiến: Cử tri của Biden muốn ông ta tranh luận với các ứng cử viên Đảng Dân chủ khác

https://www.breitbart.com/politics/2023/05/05/poll-biden-voters-want-president-to-debate-other-democrat-candidates/

♦️Hunter Biden investigation: Weaponization committee targets John Brennan and James Clapper for laptop testimony

Cuộc điều tra của Hunter Biden: Ủy ban vũ khí nhắm mục tiêu John Brennan và James Clapper để lấy lời khai trên máy tính xách tay

https://www.washingtonexaminer.com/news/house/hunter-biden-weaponization-committee-john-brennan-james-clapper-laptop

♦️CDC Director Rochelle Walensky Resigns Citing Waning Pandemic

Giám đốc CDC Rochelle Walensky từ chức với lý do đại dịch suy yếu

https://www.breitbart.com/health/2023/05/05/cdc-director-rochelle-walensky-resigns-citing-waning-pandemic/

♦️W.H.O.: Coronavirus Pandemic No Longer a Global Health Emergency

W.H.O.: Đại dịch coronavirus không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu

https://www.breitbart.com/health/2023/05/05/w-h-o-coronavirus-pandemic-no-longer-a-global-health-emergency/


Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page