top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG FRIDAY 14/04

♦️President Donald Trump reverses his decision to plead the Fifth and answers questions for SEVEN HOURS.

TT.Donald Trump đảo ngược quyết định viện dẫn tu chính án thứ năm và trả lời các câu hỏi trong BẢY GIỜ ĐỒNG HỒ

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11971149/Donald-Trump-answers-questions-seven-hours-250M-business-fraud-deposition.html

♦️Pence: Republican Primary Voters Will Choose Someone ‘Better’ Than Trump in 2024

Pence: Các cử tri vòng sơ bộ của Đảng Cộng hòa sẽ chọn ai đó 'Tốt hơn' Trump vào năm 2024

https://www.breitbart.com/clips/2023/04/13/pence-republican-primary-voters-will-choose-someone-better-than-trump-in-2024/

♦️Judge Hands Alvin Bragg a Major Defeat in His Lawsuit Against Jim Jordan – Legal Expert Mocks Bragg

Thẩm phán trao cho Alvin Bragg một thất bại nặng nề trong vụ kiện của ông ta chống lại Jim Jordan – Chuyên gia pháp lý chế nhạo Bragg

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/judge-hands-alvin-bragg-a-major-defeat-in-his-lawsuit-against-jim-jordan-legal-expert-mocks-bragg/

♦️More than 18,000 cows are dead after dairy farm explosion in Texas Panhandle

Hơn 18.000 con bò chết sau vụ nổ trang trại bò sữa ở Texas Panhandle

https://www.texastribune.org/2023/04/13/texas-dairy-farm-explosion-cows/

♦️Blinken seeking to upgrade Vietnam ties as Hanoi treads narrow path

Blinken tìm cách nâng cấp quan hệ Việt Nam khi Hà Nội bước vào con đường hẹp

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/blinken-seeking-upgrade-vietnam-ties-hanoi-treads-narrow-path-2023-04-13/

♦️Ukraine stands firm in demand that Russia withdraws forces from Crimea

Ukraine kiên quyết yêu cầu Nga rút lực lượng khỏi Crimea

https://www.pbs.org/newshour/world/ukraine-stands-firm-in-demand-that-russia-withdraws-forces-from-crimea

♦️US B-52 bomber joins exercise with South Korea - Yonhap

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ tập trận với Nam Hàn - Yonhap

https://www.jpost.com/breaking-news/article-739226

♦️North Korea missile launch was new kind of ICBM, regime says, as first images emerge

Bắc Hàn phóng hoả tiễn là loại ICBM mới, chế độ nói, khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện

https://www.theguardian.com/world/2023/apr/14/north-korea-missile-launch-was-new-kind-of-icbm-regime-says-as-first-images-emerge


Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page