top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG SUNDAY 16/04

♦️Donations Leap Ahead for Trump in 2023 with $34M+ Raised So Far

Quyên góp dẫn trước dành cho TT.Trump vào năm 2023 với hơn 34 triệu đô được huy động cho đến nay♦️President Trump says mass shootings are not 'a gun problem'

TT.Trump nói rằng các vụ xả súng hàng loạt không phải là 'vấn đề về súng'♦️Ex-Secretary of State Mike Pompeo not running for president

Cựu ngoại trưởng Mike Pompeo không tranh cử tổng thống♦️New York Democrat Councilman to Testify Against Bragg, ‘Soft on Crime’ DAs at Judiciary Hearing

Ủy viên Hội đồng Đảng Dân chủ New York làm chứng chống lại các biện lý quận của Bragg, 'nhẹ nhàng với tội phạm' tại Phiên điều trần Tư pháp♦️President Trump Pokes Fun at Pence For Getting Booed at NRA Convention (VIDEO)

TT.Trump chế nhạo Pence vì bị la ó tại Hội nghị NRA (VIDEO)♦️Jim Jordan Tells Fox News He is “100% for President Trump” for 2024 Despite Legal Challenges

Jim Jordan nói với Fox News rằng ông ấy “100% ủng hộ Tổng thống Trump” cho năm 2024 bất chấp những thách thức pháp lý♦️Dadeville birthday party mass shooting: 4 dead, 20 reportedly injured

Xả súng hàng loạt tại tiệc sinh nhật Dadeville: 4 người chết, 20 người bị thương
Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Comments


bottom of page