top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG FRIDAY 21/04

♦️Larry Elder launches White House bid, joining Donald Trump in growing GOP 2024 field

Larry Elder khởi đầu cuộc đua vào Toà bạch ốc, tham gia cùng TT.Donald Trump bên Đảng Cộng Hoà 2024 đang phát triển

https://www.foxnews.com/politics/larry-elder-launches-white-house-bid-joining-donald-trump-growing-gop-2024-field

♦️Bush, Obama, Clinton Team Up with American Express to Fly Migrants into American Communities

Bush, Obama, Clinton hợp tác với American Express để đưa người di cư vào các cộng đồng của Mỹ

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/20/bush-obama-clinton-team-up-american-express-fly-migrants-into-american-communities/

♦️Poll: Donald Trump’s Post-Indictment Boost Erodes

Thăm dò ý kiến: Sự thúc đẩy sau bản cáo trạng của TT.Donald Trump bị xói mòn

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/20/poll-donald-trumps-post-indictment-boost-erodes/

♦️Exclusive — Florida Rep. Michael Waltz Endorses Trump for President in 2024

Độc quyền - Dân biểu Florida Michael Waltz ủng hộ TT.Trump làm Tổng thống vào năm 2024

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/20/exclusive-florida-rep-michael-waltz-who-represents-desantiss-old-congressional-district-endorses-trump-for-president-in-2024/

♦️Joe Biden to Announce 2024 Reelection Campaign Next Week

Joe Biden sẽ công bố Chiến dịch tái tranh cử năm 2024 vào tuần tới

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/joe-biden-to-announce-2024-reelection-campaign-next-week/

♦️Blast Rocks Russian City as Fighter Jet Loses Ammunition

Vụ nổ làm rung chuyển thành phố Nga khi máy bay chiến đấu mất đạn

https://www.thedefensepost.com/2023/04/20/russian-fighter-jet-loses-ammunition/

♦️North Korea accuses G7 of interference by calling for denuclearisation

Bắc Hàn cáo buộc G7 can thiệp bằng cách kêu gọi phi hạt nhân hóa

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-accuses-g7-interference-by-calling-denuclearisation-2023-04-20/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page