top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG FRIDAY 26/5

♦️DeSantis: Trump Siding with Disney — ‘Multinational Corporation that Wants to Sexualize Kids’

DeSantis: Trump đứng về phía Disney - ‘Tập đoàn đa quốc gia muốn tình dục hóa trẻ em’

https://www.breitbart.com/clips/2023/05/25/desantis-trump-siding-with-disney-multinational-corporation-that-wants-to-sexualize-kids/

♦️ANOTHER DOJ LEAK: Jack Smith’s Prosecutors Have Evidence Trump Kept Classified Documents in His Office and Showed Them to People

DOJ LEAK KHÁC: Các công tố viên của Jack Smith có bằng chứng TT.Trump giữ các tài liệu mật trong văn phòng của mình và cho mọi người xem

https://www.thegatewaypundit.com/2023/05/another-doj-leak-jack-smiths-prosecutors-have-evidence/

♦️VIDEO President Trump on Ron DeSantis “He is a disloyal person”

VIDEO Tổng thống Trump nói về Ron DeSantis “Ông ta là một người không trung thành”

https://www.instagram.com/p/CstxIQ2r3ba/?next=%2F

♦️President Trump “While I was in office, Bill Barr, as Attorney General, was very slow & unenthusiastic about going after Joe & Hunter Biden regarding their possible criminal activity.”

TT.Trump “Khi tôi còn đương nhiệm, Bill Barr, với tư cách là Bộ trưởng tư pháp, đã rất chậm chạp và không nhiệt tình trong việc điều tra Joe & Hunter Biden về hoạt động tội phạm có thể xảy ra của họ”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/110431244538236056

♦️Mexican President Tells U.S. Hispanics Not to Vote for DeSantis

Tổng thống Mexico nói với người Mỹ gốc Mễ không bỏ phiếu cho DeSantis

https://www.breitbart.com/border/2023/05/26/mexican-president-tells-hispanics-to-not-vote-for-desantis/

♦️Report: Ron DeSantis Campaign Raised $8.2 Million on Launch Day

Báo cáo: Chiến dịch Ron DeSantis đã huy động được 8,2 triệu đô vào ngày ra mắt

https://www.breitbart.com/politics/2023/05/25/report-ron-desantis-campaign-raised-8-2-million-launch-day/

♦️Russia summons US diplomats to protest at Sullivan comments on Crimea

Nga triệu tập các nhà ngoại giao Mỹ để phản đối bình luận của Sullivan về Crimea

https://www.reuters.com/world/europe/russia-summons-us-diplomats-protest-sullivan-comments-crimea-2023-05-26/

♦️M6.2 quake rocks eastern Japan, no tsunami threat

Trận động đất M6.2 làm rung chuyển miền đông Nhật Bản, không có mối đe dọa sóng thần

https://english.kyodonews.net/news/2023/05/394a34ce2e21-urgent-m62-quake-rocks-eastern-japan-no-tsunami-threat.html


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page