top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG MONDAY 01/05

♦️President Trump Arrives in Scotland, Greeted In Royal Manner (Video)

Tổng thống Trump đến Scotland, được chào đón theo nghi thức Hoàng gia (Video)♦️New Evidence Exposes Ties Between Mexican Cartels and Chinese Communist Party

Bằng chứng mới cho thấy mối quan hệ giữa các băng đảng Mexico và Đảng Cộng sản Trung Quốc♦️EXCLUSIVE: Biden Admin Releases Migrants into South Texas — Again

ĐỘC QUYỀN: Chính quyền Biden thả người di cư vào Nam Texas - Một lần nữa♦️Texas fugitive accused of killing 5 was illegally in US; deported 5 times

Kẻ đào tẩu Texas bị buộc tội giết 5 người vào Mỹ bất hợp pháp; trục xuất 5 lần♦️First Republic Bank seized, sold in fire sale to JPMorgan

Ngân hàng First Republic bị tịch thu, bán tháo cho JPMorgan♦️REPORT: Rupert Murdoch and Son Lachlan Secretly Met With Ukrainian Dictator Volodymyr Zelenskyy Before Ousting Tucker Carlson – Were “Disturbed” By Tucker’s Stance on Ukraine

BÁO CÁO: Rupert Murdoch và Son Lachlan đã bí mật gặp gỡ Volodymyr Zelenskyy trước khi lật đổ Tucker Carlson – Bị “làm phiền” bởi lập trường của Tucker đối với Ukraine♦️Homes, buildings smashed in latest Russian strikes on Ukraine

Nhà cửa, tòa nhà bị đập phá trong cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine♦️ISIS leader killed in Syria, Turkish President Erdoğan says

Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan nói♦️Warring Sudan generals reportedly agree to negotiate for ceasefire

Các tướng lĩnh tham chiến của Sudan được cho là đồng ý đàm phán ngừng bắn


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

コメント


bottom of page