top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG MONDAY 01/05

♦️President Trump Arrives in Scotland, Greeted In Royal Manner (Video)

Tổng thống Trump đến Scotland, được chào đón theo nghi thức Hoàng gia (Video)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/05/president-trump-arrives-to-scotland-greeted-in-royal-manner-video/

♦️New Evidence Exposes Ties Between Mexican Cartels and Chinese Communist Party

Bằng chứng mới cho thấy mối quan hệ giữa các băng đảng Mexico và Đảng Cộng sản Trung Quốc

https://www.thegatewaypundit.com/2023/05/new-evidence-exposes-ties-between-mexican-cartels-and-chinese-communist-party/

♦️EXCLUSIVE: Biden Admin Releases Migrants into South Texas — Again

ĐỘC QUYỀN: Chính quyền Biden thả người di cư vào Nam Texas - Một lần nữa

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/28/exclusive-biden-admin-releases-migrants-into-south-texas-again/

♦️Texas fugitive accused of killing 5 was illegally in US; deported 5 times

Kẻ đào tẩu Texas bị buộc tội giết 5 người vào Mỹ bất hợp pháp; trục xuất 5 lần

https://www.foxnews.com/us/texas-fugitive-accused-killing-5-deported-5-times

♦️First Republic Bank seized, sold in fire sale to JPMorgan

Ngân hàng First Republic bị tịch thu, bán tháo cho JPMorgan

https://apnews.com/article/first-republic-bank-silicon-valley-fdic-5ab48702b7136d42f73ac13e0a20955d

♦️REPORT: Rupert Murdoch and Son Lachlan Secretly Met With Ukrainian Dictator Volodymyr Zelenskyy Before Ousting Tucker Carlson – Were “Disturbed” By Tucker’s Stance on Ukraine

BÁO CÁO: Rupert Murdoch và Son Lachlan đã bí mật gặp gỡ Volodymyr Zelenskyy trước khi lật đổ Tucker Carlson – Bị “làm phiền” bởi lập trường của Tucker đối với Ukraine

https://www.thegatewaypundit.com/2023/05/report-rupert-murdoch-and-son-lachlan-secretly-met-with-ukrainian-dictator-volodymyr-zelenskyy-before-ousting-tucker-carlson-were-disturbed-by-tuckers-stance-on-ukraine/

♦️Homes, buildings smashed in latest Russian strikes on Ukraine

Nhà cửa, tòa nhà bị đập phá trong cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Ukraine

https://www.reuters.com/world/europe/air-defence-systems-repelling-russian-missile-attacks-kyiv-region-officials-2023-05-01/

♦️ISIS leader killed in Syria, Turkish President Erdoğan says

Thủ lĩnh IS bị tiêu diệt ở Syria, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan nói

https://www.nbcnews.com/news/world/islamic-state-leader-killed-syria-turkish-president-erdogan-says-rcna82190

♦️Warring Sudan generals reportedly agree to negotiate for ceasefire

Các tướng lĩnh tham chiến của Sudan được cho là đồng ý đàm phán ngừng bắn

https://www.foxnews.com/video/6326580822112

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page