top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG MONDAY 13/3

♦️Trump Curse? Signature Bank Fails Two Years After Bank Closed President Trump’s Accounts Over January 6 Riot

Lời nguyền của TT.Trump? Ngân hàng Signature thất bại hai năm sau khi họ đóng tài khoản của Tổng thống Trump liên quan đến ngày 6 tháng 1♦️BOOM! Oversight Chair James Comer: “IT’S AS BAD AS WE THOUGHT – We Have In Hand Documents That Show Biden Family Was Getting Money from Chinese Communist Party”

BÙM! Chủ tịch Giám sát James Comer: “NÓ TỒI TỆ NHƯ CHÚNG TÔI NGHĨ – Chúng tôi có trong tay các tài liệu cho thấy gia đình Biden đang nhận tiền từ Đảng Cộng sản Trung Quốc”


https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/boom-oversight-chair-james-comer-its-as-bad-as-we-thought-we-have-in-hand-documents-that-show-biden-family-was-getting-money-from-chinese-communist-party/


♦️OUTRAGEOUS: Silicon Valley Bank Provided Massive Amounts of Capital to Chinese Tech Ventures – Now Biden FDIC and Federal Reverse Are Bailing It Out – Clearly Biden Is Working for China

Ngân hàng Silicon Valley đã cung cấp một lượng vốn khổng lồ cho các liên doanh công nghệ Trung Cộng - Bây giờ, FDIC của Biden và Liên bang ngược lại đang cứu trợ - Rõ ràng là Biden đang làm việc cho Trung Cộng♦️Breaking: FDIC to Make Good All Deposits at Silicon Valley Bank and Signature Bank

Breaking: FDIC thực hiện tốt tất cả các khoản tiền gửi tại Silicon Valley Bank và Signature Bank


https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/breaking-fdic-to-make-good-all-deposits-at-silicon-valley-bank-and-signature-bank/


♦️U.S. government steps in to shore up deposits at Silicon Valley Bank and another failed institution

Chính phủ Hoa Kỳ vào cuộc để củng cố tiền gửi tại Ngân hàng Thung lũng Silicon và một tổ chức thất bại khác♦️JUST IN: Massive Group of Military-Age Males Storm Port of Entry in El Paso in Effort to Get Into US (VIDEO)

Một nhóm đông đảo nam giới trong độ tuổi quân sự xông vào cảng nhập cảnh ở El Paso trong nỗ lực vào Mỹ (VIDEO)


https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/just-in-massive-group-of-military-age-males-storm-port-of-entry-in-el-paso-in-effort-to-get-into-us-video/


♦️U.S. and South Korea begin joint military drills following North Korean missile test

Mỹ và Nam Hàn bắt đầu tập trận chung sau vụ thử hoả tiễn của Bắc Hàn♦️Taiwan Says Defense Spending to Focus on Readying for 'Total Blockade' by China

Đài Loan cho biết chi tiêu quốc phòng tập trung vào việc sẵn sàng cho 'sự phong tỏa toàn diện' của Trung Cộng♦️Li Qiang spent his first national press briefing as China’s new premier trying to inject confidence into battered private firm owners and skeptical investors as the world’s second-largest economy slowly recovers.

Lý Cường đã dành cuộc họp báo quốc gia đầu tiên của mình với tư cách là thủ tướng mới của Trung Cộng đang cố gắng tạo niềm tin cho các chủ sở hữu công ty tư nhân đang gặp khó khăn và các nhà đầu tư hoài nghi khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần phục hồi.♦️Zelensky Aide Declares Two Key Bakhmut Goals

Trợ lý Zelensky tuyên bố hai mục tiêu chính của Bakhmut♦️12 years after meltdown, Japan’s Fukushima plant to release water

12 năm sau khủng hoảng, nhà máy Fukushima của Nhật Bản xả nước thảo phóng xạ


https://www.columbian.com/news/2023/mar/11/12-years-after-meltdown-japans-fukushima-plant-to-release-water/

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page