top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG MONDAY 15/05

♦️Trump 'next president,' 'lesson of history is clear,' says Niall Ferguson

Niall Ferguson nói 'tổng thống tiếp theo' sẽ là Trump, 'bài học lịch sử rất rõ ràng'♦️'I am alive and healthy': George Soros takes to Twitter to prove he's alive - and hasn't had a heart attack after internet rumors

'Tôi còn sống và khỏe mạnh': George Soros lên Twitter để chứng minh mình còn sống - và không bị đau tim sau những tin đồn trên mạng♦️Secret Service Refuses to Hand over Biden’s Delaware Visitor Logs After January Congressional Request – Where Biden Has Spent 40 Percent of His Presidency

Cơ quan mật vụ từ chối bàn giao Nhật ký khách truy cập Delaware của Biden sau yêu cầu của Quốc hội vào tháng 1 - Nơi Biden đã dành 40% nhiệm kỳ tổng thống của mình ở đó♦️At Least 5 Whistleblowers Come Forward Against Biden Family

Ít nhất 5 người tố giác đứng ra chống gia đình Biden♦️Biking Biden Laughs at Border Crisis After Migrant Child Dies in US Custody (VIDEO)

Biden đạp xe đạp cười nhạo về cuộc khủng hoảng biên giới sau khi đứa trẻ di cư bị chết ở Mỹ (VIDEO)♦️DHS Official: 2,500 Migrants Deported Back to Mexico

Quan chức của Bộ an ninh nội địa : 2.500 người di cư bị trục xuất trở lại Mexico♦️New Yorkers Say Their Hotel Rooms Are Being Canceled and Given to Migrants

Người dân New York cho biết phòng khách sạn của họ đang bị hủy bỏ và được trao cho người di cư♦️Texas Governor Sends Kamala Harris Busload of Migrants on Mother’s Day

Thống đốc Texas gửi xe bus chở người di cư đến nhà Kamala Harris vào Ngày của Mẹ♦️Ahead of Swearing In of Radical Progressive Chicago Mayor Johnson, 49 Shootings on Mother’s Day Weekend

Trước khi tuyên thệ nhậm chức của Thị trưởng Cấp tiến Chicago Johnson, 49 vụ xả súng xảy ra vào Ngày của Mẹ Cuối tuần♦️US Citizen, 78, Gets Life Sentence in China for Spying

Công dân Hoa Kỳ, 78 tuổi, bị kết án chung thân ở Trung Cộng vì làm gián điệpRecent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page