top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG SATURDAY 08/04

♦️Following the vote on Thursday night, Barack Obama claims not letting an angry leftist mob shut down the Tennessee assembly shows “warkness and not strength

Sau cuộc bỏ phiếu vào tối thứ Năm, Barack Obama tuyên bố việc không để một đám đông cánh tả tức giận đòi đóng cửa hội đồng Tennessee cho thấy “sự cảnh giác chứ không phải sức mạnh”.♦️Russia likely behind U.S. military document leak, U.S. officials say

Nga có khả năng đứng sau vụ tiết lộ tài liệu quân sự của Hoa Kỳ, các quan chức Hoa Kỳ nói♦️The ARIZONA Republican Party has released a statement regarding the indictment of President Trump.

ĐẢNG CỘNG HOÀ ARIZONA đã đưa ra tuyên bố liên quan đến bản cáo trạng của TT.Trump♦️AOC Issues Nasty and Possibly Violent Threat to Republicans Following Expulsion of Two Radical Tennessee Democrats

AOC đưa ra mối đe dọa khó chịu và có thể bạo lực đối với các đảng viên Cộng hòa sau khi trục xuất hai đảng viên Đảng Dân chủ cấp tiến ở Tennessee♦️Confirmed: Alex Soros Held Several Documented Meetings at the Biden White House

Đã xác nhận: Alex Soros đã tổ chức một số cuộc họp được ghi lại tại Toà Bạch Ốc của Biden♦️The Pentagon is reviewing the alleged leak of classified U.S. documents about Ukraine’s war effort and military strength

Ngũ giác đài đang xem xét cáo buộc tiết lộ tài liệu mật của Mỹ về nỗ lực chiến tranh và sức mạnh quân sự của Ukraine♦️New Leaks of U.S./NATO Military Intelligence Documents Alarm Washington

Những tiết lộ mới về tài liệu tình báo quân sự của Mỹ/NATO Báo động Washington


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Comments


bottom of page