top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG SATURDAY 22/04

♦️President Trump Tells General Michael Flynn “Stay in Good Health, Mike, and Get Ready” (VIDEO)

Tổng thống Trump nói với Tướng Michael Flynn “Hãy giữ sức khỏe thật tốt, Mike, và hãy sẵn sàng” (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/president-trump-tells-general-michael-flynn-stay-in-good-health-mike-and-get-ready/

♦️“Bragg Caved, Jim Jordan Won” – Manhattan DA Alvin Bragg Drops Appeal, Former Clinton Lawyer And Ex-Prosecutor Will Testify

“Bragg nhượng bộ, Jim Jordan chiến thắng” - Chánh biện lý quận Alvin Bragg huỷ bỏ Kháng cáo, Cựu luật sư và cựu công tố viên của Clinton sẽ ra làm chứng

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/bragg-caved-jim-jordan-won-manhattan-da-alvin-bragg-drops-appeal-ex-proseuctor-will-testify/

♦️President Trump Stops for Pizza in Ft. Myers, FL with Rep. Byron Donalds – Crowd Cheers “USA, USA, USA” and “Trump, Trump, Trump, Trump” (VIDEO)

Tổng thống Trump dừng lại để ăn Pizza ở Ft. Myers, FL với Dân biểu Byron Donalds – Đám đông cổ vũ “USA, USA, USA” và hô hào “Trump, Trump, Trump, Trump” (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/president-trump-stops-for-pizza-in-ft-myers-fl-with-rep-byron-donalds-crowd-cheers-usa-usa-usa-and-trump-trump-trump-trump-video/

♦️Carlos Giménez endorses, attends dinner with Donald Trump

Carlos Giménez tán thành, dự bữa tối với TT.Donald Trump

https://floridapolitics.com/archives/605552-carlos-gimenez-attends-dinner-with-other-donald-trump-backing-members-of-congress/

♦️Exclusive – West Virginia AG Patrick Morrisey Endorses Donald Trump in 2024

Độc quyền – West Virginia Bộ trưởng tư pháp Patrick Morrisey tán thành cho TT.Donald Trump vào năm 2024

https://www.breitbart.com/2024-election/2023/04/21/exclusive-west-virginia-ag-patrick-morrisey-endorses-donald-trump-in-2024/

♦️Biden to pledge steps to deter nuclear attack on South Korea

Biden cam kết các bước để ngăn chặn cuộc tấn công hạt nhân vào Nam Hàn

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/biden-pledge-steps-deter-nuclear-attack-south-korea-officials-2023-04-21/

♦️Russia expels at least 20 German diplomats

Nga trục xuất ít nhất 20 nhà ngoại giao Đức

https://www.politico.eu/article/russia-vladimir-putin-expels-at-least-20-german-diplomats/

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page