top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG SATURDAY 27/5

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video)

Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không biết bất kỳ ai ở FBI đã đọc nó (Video)♦️Ron DeSantis administration officials solicit campaign cash from lobbyists

Các quan chức chính quyền Ron DeSantis thu hút tiền mặt chiến dịch từ những người vận động hành lang♦️Texas Sues Biden Administration for ‘Illegally Pre-Approving’ Migrants Through Mobile App

Texas kiện chính quyền Biden vì 'Chấp thuận trước cho người di cư bất hợp pháp' thông qua ứng dụng di động♦️VIDEO - President Trump always said, ”I will never let you down” he never did

Xem video - Tổng thống Trump luôn nói, "Tôi sẽ không bao giờ làm quý vị thất vọng", ngài ấy đã không bao giờ làm như vậy♦️LIVING RENT-FREE IN THEIR HEADS: CNN and MSNBC Mention Trump 399 Times in 10 Hours (VIDEO)

SỐNG MIỄN PHÍ TRONG ĐẦU TT.Trump: CNN và MSNBC Đề cập đến Trump 399 lần trong 10 giờ (VIDEO)♦️Treasury's Yellen says June 5 is last date for debt ceiling to be raised

Yellen của Bộ Tài chính cho biết ngày 5 tháng 6 là ngày cuối cùng để nâng trần nợ♦️Treasury's Yellen says June 5 is last date for debt ceiling to be raised

Yellen của Bộ Tài chính cho biết ngày 5 tháng 6 là ngày cuối cùng để nâng trần nợ♦️US: Chinese agents paid bribes in plot to disrupt anti-communist Falun Gong movement

Mỹ: Đặc vụ Trung Cộng hối lộ âm mưu phá vỡ phong trào chống cộng của Pháp Luân Công♦️Brazil's Lula says spoke to Putin on war, declined economic forum invitation

Lula của Brazil cho biết đã nói chuyện với Putin về chiến tranh, từ chối lời mời diễn đàn kinh tế♦️Germany to remove at least 100 staff from its missions in Russia - source

Đức loại bỏ ít nhất 100 nhân viên khỏi các nhiệm vụ ở Nga - nguồn


https://www.reuters.com/world/europe/germany-remove-over-100-its-employees-working-russia-source-2023-05-27/


Recent Posts

See All

댓글


bottom of page