top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG SATURDAY 29/4


♦️Ron DeSantis Set to Sign New Bill into Law that Will Allow Him to Run For President in 2024 While Remaining Governor

Ron DeSantis chuẩn bị ký Dự luật mới thành luật cho phép ông ta tranh cử tổng thống vào năm 2024 khi còn giữ chức thống đốc♦️President Trump with Honey Badger Steve Bannon on Democrat Policies: “You Can’t Be This Stupid When They Cheat Like They Did in 2020” (VIDEO)

Tổng thống Trump với Steve Bannon về các chính sách của đảng Dân chủ: “Quý vị không thể ngu ngốc như vậy khi họ gian lận như họ đã làm vào năm 2020” (VIDEO)♦️Jim Jordan Subpoenas CDC Director Rochelle Walensky, Other Top Agencies for Documents Related to Social Media Censorship

Jim Jordan Trát hầu tòa Giám đốc CDC Rochelle Walensky, Các cơ quan hàng đầu khác về các tài liệu liên quan đến kiểm duyệt mạng xã hội♦️Man Kills 5 in Texas After Family Complained About Gunfire

Người đàn ông giết 5 người ở Texas sau khi gia đình phàn nàn về tiếng súng♦️Russia blames Ukraine drone attack for major Crimea fuel depot fire

Nga đổ lỗi cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra vụ cháy kho nhiên liệu lớn ở Crimea♦️Putin exempts ‘friendly’ countries from Russian price cap response

Putin miễn trừ các nước 'thân thiện' khỏi phản ứng giới hạn giá của Nga♦️Putin signs decree introducing life sentences for treason

Putin ký sắc lệnh tuyên án chung thân cho tội phản quốc♦️Kim Jong Un's sister insults Biden and slams U.S. defense agreement with Seoul

Em gái Kim Jong Un chửi Biden và chỉ trích thỏa thuận quốc phòng của Mỹ với SeoulRecent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page