top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG SUNDAY 02/04

♦️President Trump “I want to thank everybody for the tremendous support you have given me against this assault on our Nation. We are now living in a THIRD WORLD COUNTRY, but we will Come Back & MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”

TT.Trump “Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự hỗ trợ to lớn mà các quý vị đã dành cho tôi để chống lại cuộc tấn công nhắm vào Quốc gia của chúng ta. Chúng ta hiện đang sống ở một QUỐC GIA THẾ GIỚI THỨ BA, nhưng chúng ta sẽ Quay lại & LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/110126174856975428

♦️“Joe Biden Too Old to Travel” – White House Admits They Are Limiting Old Joe’s Foreign Travel

“Joe Biden Quá Già Để Đi Du Lịch” – Toà bạch ốc Thừa Nhận Họ Đang Hạn Chế Việc Đi Nước Ngoài Của Joe Già

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/joe-biden-too-old-to-travel-white-house-admits-they-are-limiting-old-joes-foreign-travel/

♦️Indiana Republican Rep. Jim Banks Endorses Trump Following Indictment (AUDIO)

Dân biểu đảng Cộng hòa Indiana Jim Banks tán thành cho TT.Trump sau bản cáo trạng (AUDIO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/indiana-republican-rep-jim-banks-endorses-trump-following-indictment-audio/

♦️Ron DeSantis Holds Event on Long Island – FLASH MOB of Trump Supporters Pops Up and Rallies Outside (VIDEO)

Ron DeSantis tổ chức sự kiện ở Long Island – Nhóm của những người ủng hộ TT.Trump xuất hiện và tập hợp bên ngoài (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/ron-desantis-holds-event-on-long-island-flash-mob-of-trump-supporters-pop-up-and-rally-outside-video/

♦️New York City to Close Streets for Trump Arraignment

Thành phố New York đóng cửa đường phố để sắp xếp chờ TT.Trump

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/new-york-city-to-close-streets-for-trump-arraignment/

♦️Program Analyzing Signatures in Kari Lake Case Ranks 10 Percent Match as ‘High-Confidence,’ County Denies – Report

Chương trình Phân tích Chữ ký trong Vụ kiện của Kari Lake cho biết mức độ khớp 10% là Kết quả có 'Độ tin cậy cao', Quận từ chối - Báo cáo cho biết

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/program-analyzing-signatures-kari-lake-case-ranks-10-percent-match-high-confidence-county-denies-report/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page