top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG SUNDAY 23/04

♦️Report: Merrick Garland Identified as Official Misleading Congress in Hunter Biden Tax Probe

Báo cáo: Merrick Garland được xác định là quan chức giấu tên đã gây hiểu lầm cho Quốc hội trong cuộc điều tra thuế của Hunter Biden

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/22/merrick-garland-identified-official-misleading-congress-hunter-biden-tax-probe/

♦️Joe Biden Championed Alleged Blinken-Triggered Letter to Undermine Hunter Laptop

Joe Biden chỉ định Blinken chuẩn bị Bức thư được kích hoạt để phá huỷ tính xác thực máy tính xách tay của Hunter

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/21/joe-biden-championed-alleged-antony-blinken-plot-to-undermine-hunter-biden-laptop-story/

♦️After Disastrous Debates in 2020, Democrats Have Decided to Not Hold Presidential Debates in 2024

Sau những cuộc tranh luận gay gắt vào năm 2020, đảng Dân chủ đã quyết định không tổ chức các cuộc tranh luận tổng thống vào năm 2024

https://www.thegatewaypundit.com/2023/04/after-disastrous-debates-in-2020-democrats-have-decided-to-not-hold-presidential-debates-in-2024/

♦️Exclusive: Rep. Harriet Hageman Calls for Antony Blinken to Appear Before the Weaponization Committee

Độc quyền: Dân biểu Harriet Hageman kêu gọi Antony Blinken xuất hiện trước Ủy ban vũ khí hóa

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/23/exclusive-rep-harriet-hageman-calls-for-antony-blinken-to-appear-before-the-weaponization-committee/

♦️Eric Adams: New York City Is Being ‘Destroyed’ by President Joe Biden’s Migrant Crisis

Eric Adams: Thành phố New York đang bị 'phá hủy' bởi cuộc khủng hoảng di cư của Tổng thống gian lận Joe Biden

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/21/eric-adams-new-york-city-is-being-destroyed-by-president-joe-bidens-migrant-crisis/

♦️Ukraine needs ‘10 times more’ weapons aid to fight Russia, official says

Ukraine cần viện trợ vũ khí 'gấp 10 lần' để chống lại Nga, quan chức nói

https://www.scmp.com/news/world/europe/article/3218018/ukraine-needs-10-times-more-weapons-aid-fight-russia-official-says

♦️Russia says it has gained more ground in battle for Bakhmut

Nga nói rằng họ đã giành được nhiều lợi thế hơn trong trận chiến giành Bakhmut

https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-it-has-gained-more-ground-battle-bakhmut-2023-04-23/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page