top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG Tổng hợp tin tức cập nhật MONDAY, AUGUST 15, THỜI SỰ BUỔI TỐI/PM


♦️Taking of Trump’s passports could mean that the Department of Justice (DOJ) would be unable to use at least some of the materials seized in the the raid in any prosecution of the former president

Việc lấy sổ thông hành của TT.Trump có thể có nghĩa là Bộ Tư pháp (DOJ) sẽ không thể sử dụng ít nhất một số tài liệu thu giữ trong cuộc đột kích để truy tố TT.TRUMP♦️ President Donald Trump claimed that the FBI “stole” his “passports” in last week’s raid on his private residence at Mar-a-Lago, Florida.

TT. Donald Trump tuyên bố rằng FBI đã “đánh cắp” “sổ thông hành” của ngài trong cuộc đột kích tuần trước vào tư dinh của mình tại Mar-a-Lago, Florida.♦️President Trump “In the raid by the FBI of Mar-a-Lago, they stole my three Passports”

TT.Trump “Trong cuộc đột kích của FBI ở Mar-a-Lago, họ đã đánh cắp ba sổ thông hành của tôi”


https://gab.com/realdonaldtrump/posts/108828165055546712


♦️Trump Spox Turns Tables on DOJ: Seized Items ‘They Have No Legal Authority to Possess’

Phát ngôn viên của TT.Trump lật ngược bàn đối với Bộ Tư Pháp: Các món đồ bị tịch thu 'Họ không có thẩm quyền pháp lý để sở hữu'


https://www.breitbart.com/politics/2022/08/15/trump-spox-turns-tables-on-doj-have-items-they-have-no-legal-authority-to-possess/


♦️House Judiciary Republicans Hit DOJ, FBI with Preservation Notices After Trump Raid, Demand ‘Complete Cooperation’

Đảng Cộng hòa Tư pháp Hạ viện Đánh trả Bộ Tư Pháp, FBI với Thông báo bảo tồn sau cuộc đột kích của TT.Trump, Yêu cầu 'Hợp tác hoàn chỉnh' (khi họ bị điều tra)♦️FBI Erects Barricades Around Headquarters Building in DC

FBI dựng rào chắn xung quanh tòa nhà trụ sở chính ở Washington DCRecent Posts

See All

コメント


bottom of page