top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG Tổng hợp tin tức cập nhật THỨ HAI SÁNG/AM 27/12

♦️Kamala Harris says ‘democracy’ is biggest national security threat in CBS interview

Kamala Harris nói 'nền dân chủ' là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất trong cuộc phỏng vấn của CBS

https://nypost.com/2021/12/26/kamala-harris-says-democracy-biggest-national-security-threat/?utm_source=like2buy.curalate.com&crl8_id=6d0773a7-acdd-4c1c-b1a5-8e7c424e9956

♦️Former Top Trump Adviser: We Tried Stopping America’s Drift Into Socialism

Cựu cố vấn hàng đầu của TT.Trump: Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn sự trôi dạt của nước Mỹ sang chủ nghĩa xã hội

https://www.theepochtimes.com/former-top-trump-adviser-we-tried-stopping-americas-drift-into-socialism_4176614.html

♦️Dem Senators Tell Virginia Supreme Court Redrawn Electoral Map Doesn’t Protect Democrats Enough

Thượng nghị sĩ CSDC nói với Tòa án tối cao Virginia Bản đồ bầu cử được vẽ lại không đủ bảo vệ các đảng viên Dân chủ

https://www.theepochtimes.com/dem-senators-tell-virginia-supreme-court-redrawn-electoral-map-doesnt-protect-democrats-enough_4177989.html

♦️Important Announcement on Waivers of the Interview Requirement for Certain Nonimmigrant Visas

Thông báo quan trọng về việc từ bỏ yêu cầu phỏng vấn đối với một số thị thực không định cư ở Mỹ

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/important-announcement-on-waivers-of-the-interview-requirement-for-certain-nonimmigrant-visas.html

♦️‘No need’: Taliban dissolves Afghanistan election commission

‘Không cần thiết’: Taliban giải tán ủy ban bầu cử Afghanistan

https://www.aljazeera.com/news/2021/12/25/taliban-dissolves-afghanistan-election-commission

♦️Over 5,000 PEOPLE flee clashes along Thai-Myanmar border to Tak

Hơn 5.000 NGƯỜI chạy trốn khỏi các cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan-Myanmar đến Tak

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2238047/over-5-000-flee-clashes-along-thai-myanmar-border-to-tak

♦️ Multiple Carnival, Royal Caribbean cruise ships return to Miami with COVID outbreaks on board

Nhiều lễ hội Carnival, du thuyền Royal Caribbean quay trở lại Miami với dịch cúm Tàu bùng phát trên tàu

https://www.thedailybeast.com/covid-hit-carnival-freedom-cruise-ship-docks-at-port-of-miami-after-being-denied-entry-to-two-ports

♦️Canada secretly tracked 33 million phones during COVID-19 lockdown: report

Canada đã bí mật theo dõi 33 triệu điện thoại trong quá phong tỏa cúm Tàu : báo cáo cho biết

https://nypost.com/2021/12/25/canada-secretly-tracked-33-million-phones-during-lockdown/

♦️Protests over post-vaccination deaths have spread across South Korea – RT World News

Các cuộc biểu tình về những ca tử vong sau khi tiêm chủng đã lan rộng khắp Hàn Quốc - RT World News cho biết

https://goodwordnews.com/protests-over-post-vaccination-deaths-have-spread-across-south-korea-rt-world-news/


Recent Posts

See All
bottom of page