top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG Tổng hợp tin tức cập nhật THURSDAY, AUGUST 11, THỜI SỰ BUỔI TỐI/PM


♦️AG Garland Threatens Americans Who Attack “Integrity of FBI” — Basically Admits THEY GOT NOTHING in the Raid (VIDEO)

Bộ trưởng tư pháp của Biden Merrick Garland Đe dọa những người Mỹ tấn công “Sự liêm chính của FBI” - Về cơ bản ông thừa nhận HỌ KHÔNG CÓ ĐƯỢC GÌ TRONG Cuộc đột kích (VIDEO)♦️REPORT: President Trump Received Subpoena in Spring For Documents Before FBI Raid, Cooperated with Federal Agents

BÁO CÁO: TT.Trump đã nhận được trát đòi hầu tòa vào mùa xuân về tài liệu trước khi FBI đột kích, ngài đã hợp tác với các đặc vụ liên bang♦️“They Have Nothing, They Have Absolutely Nothing” – Trump Attorney Christina Bobb on the FBI’s Raid on Mar-a-Lago on Monday (VIDEO)

“Họ không có gì, họ hoàn toàn không có được gì cả” - Luật sư Christina Bobb của TT.Trump chia sẻ về Cuộc đột kích của FBI vào Mar-a-Lago vào thứ Hai (VIDEO)


https://www.thegatewaypundit.com/2022/08/nothing-absolutely-nothing-trump-attorney-christina-bobb-fbis-raid-mar-lago-monday-video/


♦️AG Garland on Trump Raid: “I Personally Approved the Decision to Seek a Search Warrant” (VIDEO)

Bộ trưởng tư pháp CSDC Garland về cuộc đột kích của TT.Trump: “Cá nhân tôi đã quyết định phê duyệt trát khám xét ” (VIDEO)


https://www.thegatewaypundit.com/2022/08/ag-garland-trump-raid-personally-approved-decision-seek-search-warrant-video/


♦️Kimberly Guilfoyle to Newsmax: FBI May Have Planted 'Listening Devices'

Kimberly Guilfoyle nói với Newsmax: FBI có thể đã cài đặt 'Thiết bị nghe lén'♦️Trump attorney speaks out on Mar-a-Lago raid: 'Government seems to be out of control'

Luật sư TT.Trump lên tiếng về cuộc đột kích Mar-a-Lago: 'Chính phủ dường như đang mất kiểm soát'♦️Most Americans Say FBI Raid on Trump Motivates Them to Vote in the Midterms

Hầu hết người Mỹ nói cuộc đột kích của FBI vào TT.Trump thúc đẩy họ đi bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ


https://www.breitbart.com/politics/2022/08/10/most-americans-say-fbi-raid-on-trump-motivates-them-to-vote-in-the-midterms/


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page