top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 06/06

♦️Cornel West Jumps into the Presidential Race: ‘I Have Decided to Run for Truth’

Cornel West nhảy vào cuộc đua tổng thống: 'Tôi đã quyết định tranh cử vì sự thật'♦️President Trump’s Lawyers Meet with Justice Department Officials On Classified Docs Case, ‘Charging Decision Imminent’

Các luật sư của TT.Trump gặp gỡ các quan chức của Bộ Tư pháp về vụ án Tài liệu mật, 'Quyết định buộc tội sắp xảy ra'♦️LEAK: Grand Jury in Trump Mar-a-Lago Classified Docs Case Meeting This Week

Tiết lộ : Đại bồi thẩm đoàn trong vụ xử lý các tài liệu mật của TT.Trump ở Mar-a-Lago sẽ họp trong tuần này♦️PRESIDENT TRUMP “HOW CAN DOJ POSSIBLY CHARGE ME, WHO DID NOTHING WRONG, WHEN NO OTHER PRESIDENT’S WERE CHARGED, WHEN JOE BIDEN WON’T BE CHARGED FOR ANYTHING”

TT.Trump “LÀM THẾ NÀO BỘ TƯ PHÁP CÓ THỂ BUỘC TỘI TÔI, NGƯỜI KHÔNG LÀM GÌ SAI, KHI KHÔNG CÓ TỔNG THỐNG NÀO KHÁC BỊ BUỘC TỘI, KHI JOE BIDEN SẼ KHÔNG BỊ BUỘC TỘI VÌ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ”♦️Mike Pence Files Paperwork to Run for President – Why?

Mike Pence nộp hồ sơ giấy tờ để tranh cử tổng thống - Tại sao?
♦️Comer: FBI Confirmed the Document Alleging Biden Engaged in $5 Million Bribery Scheme is From Highly Credible Informant

Comer: FBI đã xác nhận tài liệu cáo buộc Biden tham gia liên quan đến kế hoạch hối lộ 5 triệu đô là từ người cung cấp thông tin có độ tin cậy cao♦️NYC Mayor Eric Adams Suggests New Yorkers Open Their Homes to Migrants

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đề nghị người dân New York mở cửa nhà cho người di cư vào ở♦️Sullivan: US believes Ukrainians ‘will meet with success’ in counteroffensive

Sullivan: Mỹ tin Ukraine 'sẽ thành công' trong cuộc phản công♦️Kremlin: fake Putin address broadcast on Russian radio stations after 'hack'

Điện Kremlin: Giả giọng Putin gởi thông điệp được phát trên các đài phát thanh Nga sau khi bị 'hack'♦️Poland: hundreds of thousands march against rightwing populist government

Ba Lan: hàng trăm ngàn người tuần hành chống lại chính phủ dân túy cánh hữu


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page