top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 09/05

♦️Senate Republicans: Trump Likely Nominee

Đảng Cộng hòa Thượng viện: TT.Trump có khả năng được đề cử♦️Melania Trump Fully Supports Donald Trump’s 2024 Presidential Bid: He Will ‘Lead Us Toward Greatness and Prosperity Once Again’

Melania Trump hoàn toàn ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của TT.Donald Trump: Ông ấy sẽ 'Dẫn dắt chúng ta hướng tới sự vĩ đại và thịnh vượng một lần nữa'♦️Hunter Biden is estimated to have a net worth of $230 million and makes more than $20 million yearly.

Hunter Biden ước tính có tài sản ròng trị giá 230 triệu đô và kiếm được hơn 20 triệu đô hàng năm.♦️President Trump “They say the want TRUMP to be their opponent, but they don’t mean it. That’s why they are viciously Persecuting me in every court in the land, because they DON’T want to run against me”

TT.Trump “Họ nói muốn TRUMP là đối thủ của họ, nhưng họ không có ý đó. Đó là lý do tại sao họ đang Hành hạ tôi một cách dã man tại mọi tòa án trên đất nước, bởi vì họ KHÔNG muốn chạy đua đối đầu với tôi.”♦️Bitter War-Monger Liz Cheney Releases Anti-Trump Ad in New Hampshire – VIDEO

Liz Cheney cay cú phát hành quảng cáo chống TT.Trump ở New Hampshire - VIDEO♦️Biden Administration Announces $1.2B for Ukraine, Bringing Total Military Aid to $36.9B

Chính quyền Biden công bố 1,2 tỷ đô cho Ukraine, nâng tổng viện trợ quân sự lên 36,9 tỷ đô♦️China expels Canadian diplomat in tit-for-tat move

Trung Cộng trục xuất nhà ngoại giao Canada trong hành động ăn miếng trả miếng♦️Israeli strikes on Gaza kill top militants and 10 civilians

Các cuộc tấn công của Israel vào Gaza giết chết các chiến binh hàng đầu và 10 thường dân


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page