top of page

🟡🟡🟡 NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/04

♦️President Trump to Return to New York City This Week to Be Grilled by Corrupt AG Letitia James

TT.Trump trở lại thành phố New York trong tuần này để bị nướng tiếp bởi bà bộ trưởng tư pháp tiểu bang tham nhũng Letitia James♦️Louisiana State Rep. Jeremy LaCombe is Third Democrat to Switch to Republican Party in a Month

Dân biểu tiểu bang Louisiana Jeremy LaCombe là đảng viên Đảng Dân chủ thứ ba chuyển sang Đảng Cộng hòa trong một tháng♦️Nashville City Council Reinstates Radical Democrat Expelled for Leading Insurrection in State Capitol – MSNBC Compares Reinstatement to Jesus Christ’s Resurrection (VIDEO)

Hội đồng Thành phố Nashville Phục hồi chức vụ cho Đảng viên Đảng Dân chủ Cấp tiến bị Trục xuất vì Lãnh đạo Cuộc nổi dậy ở Tòa nhà Quốc hội tiểu bang – MSNBC So sánh Việc Phục hồi với Sự Phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô (VIDEO)♦️Democrats Choose Chicago, America’s Murder Capital, for 2024 Convention

Đảng Dân chủ chọn Chicago, Thủ đô giết người của nước Mỹ, cho Đại hội Đảng năm 2024♦️China appears to simulate first aircraft carrier strike on Taiwan

Trung Cộng dường như mô phỏng cuộc tấn công đầu tiên của Hàn không mẫu hạm vào Đài Loan♦️North Korea may have cut off liaison hotline, South Korea says

Bắc Hàn có thể đã cắt đường dây nóng liên lạc, Nam Hàn nóiRecent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Comments


bottom of page