top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date

TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật♦️Chairman Steil Introduces American Confidence in Elections Act

Chủ tịch Steil giới thiệu Đạo luật về niềm tin bầu cử của người Mỹ♦️New York City will allow 800,000 noncitizens to vote in local elections

Thành phố New York sẽ cho phép 800.000 người không phải là công dân bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương♦️BREAKING: Biden DOJ Indicts Whistleblower Gal Luft Days After He Releases Video Detailing Criminal Allegations Against Biden Crime Family

BREAKING: Bộ tư pháp của Biden truy tố người tố giác Gal Luft vài ngày sau khi ông ta phát hành video nêu chi tiết các cáo buộc hình sự chống lại gia đình tội phạm Biden♦️France to supply Ukraine with long-range cruise missiles

Pháp cung cấp hoả tiễn hành trình tầm xa cho Ukraine♦️Russia attacks Kyiv and other Ukrainian cities before NATO summit

Nga tấn công Kiev và các thành phố khác của Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh NATO♦️Prayuth Resigns, Pita Seeks PM Vote as Thailand Faces Critical Week

Prayuth từ chức, Pita tìm kiếm phiếu cho chiếc ghế thủ tướng khi Thái Lan đối mặt với tuần lễ quan trọng
Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page