top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 25/04

♦️Eighty-Year-Old Joe Biden Officially Announces Re-Election Bid

Joe Biden tám mươi tuổi chính thức tuyên bố tái tranh cử

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/25/eighty-year-old-joe-biden-officially-announces-re-election-bid/

♦️Statement from President Donald J. Trump on Joe Biden’s Announcement

Tuyên bố của Tổng thống Donald J. Trump đưa ra về Thông báo tái tranh cử của Joe Biden

https://www.donaldjtrump.com/news/9abc77e8-7df5-43fa-96f7-f0f51f76b53e

♦️Together Again: Kamala Harris Says She’ll Run with Joe Biden in 2024

Lại tiếp tục bên nhau: Kamala Harris cho biết bà ấy sẽ tranh cử với Joe Biden vào năm 2024

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/25/together-again-kamala-harris-says-shell-run-with-joe-biden-in-2024/

♦️Republicans Worry Hunter Biden Living at White House to Evade Legal Papers

Đảng Cộng hòa lo lắng Hunter Biden sống tại Toà bạch ốc để trốn tránh các giấy tờ pháp lý

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/25/republicans-worry-hunter-biden-living-at-white-house-to-evade-legal-papers/

♦️Video Allegedly Shows Illegal Chinese Police Station Chief Mingling with Eric Adams, Schumer

Video bị cáo buộc cho thấy Trưởng đồn cảnh sát bất hợp pháp của Trung Cộng giao du với Eric Adams, Schumer

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/24/video-allegedly-illegal-chinese-police-station-chief-mingling-eric-adams-schumer/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page