top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG WEDNESDAY 08/03

♦️President Trump “Great numbers in New Hampshire! They are smart up there and will never vote for a disciple of Paul Ryan”

TT.Trump “Những con số tuyệt vời ở New Hampshire! Người dân ở đó họ thông minh và sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho một đệ tử của Paul Ryan”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/109985450199278777

♦️Chuck Schumer Sets Preconditions to Go on With Tucker Carlson – Demands Tucker Be Stopped

Chuck Schumer đặt ra các điều kiện tiên quyết để tiếp tục với Tucker Carlson – Yêu cầu Tucker phải dừng lại

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/chuck-schumer-sets-preconditions-to-go-on-with-tucker-carlson-demands-tucker-be-stopped/

♦️McConnell Says It Was a “Mistake” For Tucker Carlson to Show January 6 Footage That Government Fought to Keep Hidden (VIDEO)

Con rùa McConnell nói rằng đó là một “sai lầm” khi Tucker Carlson chiếu đoạn phim ngày 6 tháng 1 mà chính phủ tìm cách che giấu (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/mcconnell-says-it-was-a-mistake-for-tucker-carlson-to-show-january-6-footage-that-government-fought-to-keep-hidden-video/

♦️“We Had One of the Most Transparent Hearings in History” – Adam Kinzinger Whines After Tucker Carlson Releases J6 Video that Confirms He’s a Liar (VIDEO)

“Chúng tôi đã có một trong những phiên điều trần minh bạch nhất trong lịch sử” - Adam Kinzinger than thở sau khi Tucker Carlson phát hành video 6/1 xác nhận ông ta là kẻ nói dối (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/we-had-one-of-the-most-transparent-hearings-in-history-adam-kinzinger-whines-after-tucker-carlson-releases-j6-video-that-confirms-hes-a-liar-video/

♦️NEW: Speaker McCarthy Says CNN Did More Damage Than Tucker – Then Reveals New Information About January 6 Committee (VIDEO)

Chủ tịch hạ viện McCarthy nói CNN đã gây ra nhiều thiệt hại hơn Tucker - Sau đó tiết lộ thông tin mới về Ủy ban ngày 6 tháng 1 (VIDEO)

https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/new-speaker-mccarthy-defends-tucker-carlson-slams-cnn-and-reveals-new-information-about-january-6-committee-video/

♦️Ned Price stepping down as State Department spokesman

Ned Price từ chức phát ngôn viên Bộ Ngoại giao

https://www.foxnews.com/politics/ned-price-stepping-down-state-department-spokesman

♦️New intelligence points to pro-Ukraine group in Nord Stream attack, NYT reports

Thông tin tình báo mới chỉ ra nhóm thân Ukraine trong cuộc tấn công Nord Stream, báo cáo của NYT

https://www.reuters.com/world/europe/us-intelligence-suggests-pro-ukrainian-group-sabotaged-nord-stream-pipelines-nyt-2023-03-07/

♦️Japan's new rocket fails after engine issue, in blow to space ambitions

Rocket mới của Nhật bị hỏng sau trục trặc động cơ, giáng đòn vào tham vọng không gian

https://www.reuters.com/world/japan-launches-first-new-medium-lift-rocket-three-decades-2023-03-07/

♦️South Korea says Kim Jong Un has three kids as succession speculation grows

Nam Hàn nói Kim Jong Un có ba con khi đồn đoán kế vị gia tăng

https://nypost.com/2023/03/07/south-korean-officials-confirm-kim-jong-un-has-three-kids/

Recent Posts

See All
bottom of page