top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG WEDNESDAY 10/05

♦️E Jean Carroll and her lawyer admit they secretly helped Democrats pass the NY law that specifically allowed you to sue Trump

E Jean Carroll và luật sư của bà ta thừa nhận rằng họ đã bí mật giúp đảng Dân chủ thông qua luật NY đặc biệt cho phép kiện Trump♦️E Jean Carroll wishes she could ask Trump’s taxes return while got raped.

E Jean Carroll ước bà ta có thể yêu cầu giấy tờ khai thuế của TT.Trump khi bị cưỡng hiếp.♦️James Comer Names the 9 Biden Family Members Who Got Business Payments

James Comer kể tên 9 thành viên gia đình Biden đã nhận được khoản thanh toán kinh doanh♦️Biden's GRANDCHILDREN and Hunter's current wife are among the 10 family members who got foreign cash through 'influence-peddling scheme', Republicans claim

CHÁU của Biden và vợ hiện tại của Hunter nằm trong số 10 thành viên gia đình nhận được tiền mặt nước ngoài thông qua 'kế hoạch gây ảnh hưởng', Đảng Cộng hòa tuyên bố♦️George Santos Arrested on Charges of Money Laundering, Wire Fraud

George Santos bị bắt vì tội rửa tiền, lừa đảo qua đường dây điện♦️Gavin Newsom Suddenly Backs Away from Reparations Checks for Slavery

Gavin Newsom đột ngột từ bỏ checks bồi thường cho chế độ nô lệ


https://www.breitbart.com/politics/2023/05/10/gavin-newsom-suddenly-backs-away-from-reparations-checks-for-slavery/


♦️Sen. Dianne Feinstein returns to Capitol Hill, casts her first votes since February

Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein trở lại Điện Capitol, bỏ phiếu đầu tiên kể từ tháng Hai♦️Putin submits bill on denunciation of CFE treaty to State Duma

Putin đệ trình dự luật bãi bỏ hiệp ước CFE lên Duma Quốc gia♦️French parliament designates Wagner a ‘terrorist group’

Quốc hội Pháp chỉ định Wagner là một 'nhóm khủng bố'♦️Russian mercenary chief says he's been told to stay in Bakhmut or be branded traitor

Chỉ huy lính đánh thuê Nga nói rằng ông ta được yêu cầu ở lại Bakhmut hoặc bị coi là kẻ phản bội


https://www.reuters.com/world/europe/head-russias-wagner-group-says-still-no-sign-promised-ammunition-2023-05-09/

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page