top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG WEDNESDAY 24/05

♦️President Trump Lawyers Request Meeting with Merrick Garland to Discuss ‘Ongoing Injustice’

Các luật sư của TT.Trump yêu cầu gặp Merrick Garland để thảo luận về 'sự bất công đang diễn ra'♦️Black Lives Matter is headed for INSOLVENCY after plunging $8.5M into the red - but founder Patrisse Cullors' brother was still paid $1.6M for 'security services' in 2022, while sister of board member earned $1.1M for 'consulting'

Black Lives Matter đang hướng tới Vỡ nợ sau khi lao dốc 8,5 triệu đô - nhưng anh trai của người sáng lập Patrisse Cullors vẫn được trả 1,6 triệu đô cho 'dịch vụ bảo vệ' vào năm 2022, trong khi chị gái của thành viên hội đồng quản trị kiếm được 1,1 triệu đô cho việc 'tư vấn'♦️Ron DeSantis has been a promoter of the Russia Collusion HOAX, he was in favor of investigating General Michael Flynn!

Ron DeSantis là người quảng bá cho vụ lừa bịp thông đồng với Nga, ông ta ủng hộ việc điều tra Tướng Michael Flynn!♦️RON DESANTIS Florida Governor kicks off $200 MILLION campaign

RON DESANTIS Thống đốc Florida khởi động chiến dịch 200 TRIỆU đô♦️Judge sets Stormy Daniels trial for March 25, 2024 - in the middle of the GOP primaries

Thẩm phán ấn định phiên tòa xét xử Stormy Daniels vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 - vào giữa lúc các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hoà♦️Ron DeSantis to Announce 2024 Candidacy During Conversation with Elon Musk on Twitter

Ron DeSantis sẽ công bố ứng cử viên năm 2024 trong cuộc trò chuyện với Elon Musk trên Twitter♦️Utah Mayor Announces Campaign to Unseat Mitt Romney

Thị trưởng Utah công bố chiến dịch lật đổ Mitt Romney♦️New Chinese ambassador to US taking office amid disputes over trade, access to technology, Taiwan

Tân đại sứ Trung Cộng tại Mỹ nhậm chức trong bối cảnh tranh chấp thương mại, tiếp cận công nghệ, Đài Loan♦️Ukraine war: Belgorod incursion may stretch Russia's defences

Chiến tranh Ukraine: Cuộc tấn công của Belgorod có thể kéo dài hệ thống phòng thủ của Nga♦️Ukraine launches investigation into Russian commander

Ukraine mở cuộc điều tra chỉ huy Nga♦️Belarus leader appears in public, dismisses talk of bad illness

Lãnh đạo Belarus xuất hiện trước công chúng, bác bỏ thông tin bệnh nặng


Recent Posts

See All

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 11/07

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

Comments


bottom of page