top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG WEDNESDAY 3/05

♦️Report: Trump Considers Skipping at Least Some 2024 GOP Primary Debates

Báo cáo: TT.Trump cân nhắc bỏ qua ít nhất một số cuộc tranh luận sơ bộ của Đảng cộng hoà năm 2024♦️President Trump “I see that everybody is talking about the Republican Debates, and you have hostile Networks with angry, TRUMP & MAGA hating anchors asking the “questions,” why subject yourself to being libeled and abused”

TT.Trump “Tôi thấy rằng mọi người đang nói về các cuộc Tranh luận của Đảng Cộng hòa, và quý vị có các Mạng lưới thù địch với những người dẫn chương trình tức giận, những người căm ghét TRUMP & MAGA đặt ra các “câu hỏi”, thì tại sao quý vị lại phải (chấp nhận) chịu sự phỉ báng và lạm dụng?”♦️Karine Jean-Pierre Refuses to Say Why Joe Biden Has Ignored Seventh Grandchild

Karine Jean-Pierre từ chối nói lý do tại sao Joe Biden phớt lờ đứa cháu thứ bảy♦️ARRESTED: East Texas Deported Migrant Charged with Five Murders in Custody

BỊ BẮT GIỮ: Người di cư bị trục xuất ở Đông Texas bị buộc tội 5 vụ giết người đang bị giam giữ♦️Putin unhurt by drone attack – Kremlin

Putin không bị thương bởi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái - Kremlin♦️Zelensky Categorically Denies Ukrainian Involvement in Kremlin Drone Attack

Zelensky dứt khoát từ chối có sự tham gia của Ukraine trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Điện Kremlin♦️Nine killed in planned attack at Serbian school by 13-year-old boy

Chín người thiệt mạng trong vụ tấn công có kế hoạch tại trường học Serbia bởi cậu bé 13 tuổi♦️Myanmar junta pardons more than 2,000 political prisoners

Chính phủ Myanmar ân xá cho hơn 2.000 tù nhân chính trịRecent Posts

See All

Comments


bottom of page