Nov|02|AM|TT.Trump sẽ thắng hơn 290 lá phiếu đại cử tri.