Nov|07|AM|Giám sát viên tại Michigan kiểm tra 7000 phiếu bầu cử, thông báo gian dối thành 130,000