Nov|27|AM|Thông điệp của TT.Trump trong ngày Lễ Tạ Ơn “Tạ Ơn Chúa vì hợp chủng quốc Hoa Kỳ”.