top of page

◾️ OBAMA “JOE LÀ MỘT MAY MẮN CHO NƯỚC MỸ, TẤT CẢ CHÚNG TA NÊN BIẾT ƠN ÔNG ẤY”Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page