◾️ OBAMA “JOE LÀ MỘT MAY MẮN CHO NƯỚC MỸ, TẤT CẢ CHÚNG TA NÊN BIẾT ƠN ÔNG ẤY”