Oct|07|AM|Phiếu bầu cử tri Mỹ lại được vô thùng rác. Biden không tranh luận nếu TT.Trump còn vi rút