top of page

Oct|10|AM|TT.Trump rút quân từ Afghanistan về sẵn sàng đối phó Trung Cộng và Nga.bottom of page