Oct|22|AM|Barack Obama hẩm hiu một mình tại buổi rally vận động tranh cử thay thế Joe Biden.