top of page

Oct|27|AM|Joe Biden tuyên bố sẽ hợp tác với Trung Cộng nếu thắng cử.bottom of page