Oct|29|AM|Nhà thờ người Việt ở Mỹ bị phong trào da màu đốt cháy.