top of page

”Phép mầu Giáng Sinh” - TT.Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump chúc mừng Giáng Sinh đến dân Mỹ.Comments


bottom of page