top of page

1 kommentar


Khải Đỗ
Khải Đỗ
13. mar. 2022

Chỉ còn có nước kêu 7 Đần đi quỳ gối năn nỉ Putin xin tha mà thôi. 👎👎👎🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

Synes godt om
bottom of page