top of page

1件のコメント


Steven H. Dong
Steven H. Dong
2020年5月15日

Allumé la radio, quand c'est ma chanson

Ressens-tu la basse qui résonne

Sers-moi un verre,

qu'la douleur sommeille

Reunissons la lune et le soleil ...


Sonia hát tiếng Pháp hay quá, như ... Tấy ý!

Cám ơn Sonia đã đem lại những phút thư dãn nghe Sonia ... bài Trung ... và Yêu TT Trump

Người thật, việc thật, TIN TỨC THẬT nói tiếng Sài Gòn chính gốc thật tuyệt vời!


いいね!
bottom of page