top of page

Sept|03| Bác sỉ khẳng định sức khoẻ Tổng Thống Trump rất tốt. Bác bỏ cáo buộc đột quỵ.bottom of page