Sept|04| Liên Minh Luật Sư vì TT.Trump chuẩn bị cho cuộc đấu pháp lý sau bầu cử.