Sept|07| Sept|07| Gần năm trăm cựu chiến binh Hoa Kỳ viết thư ủng hộ tổng thống Trump.